پشتیبانی

پشتیبانی


برای پاسخگویی بهتر از سیستم پشتیبانی خانه هوشمند هوشانه استفاده کنید .

اگر از کاربران خانه هوشمند هوشانه نیستید و پرسشی دارید لطفا به پرسش های متداول یا بخش تماس با ما مراجعه کنید

 

پرسش های متداول

 

تماس با ما


شما کاربران خانه هوشمند هوشانه می توانید به هر یک از روش های زیر درخواست پشتیبانی کنید

واتس اپ

پشتیبانی از طریق واتس اپ

تلگرام

تیکت

پشتیبانی از طریق تیکت ارسال کنید

برای ارسال تیکت کلیک کنید